Kontakta oss


Har du några åsikter, tankar och idéer?

Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om Hallunda Centrum. Saknar du något 

i vårt centrum? Har du tankar och idéer om vad vi kan göra bättre?
Hör av dig till lena.palioura@stenhusfastigheter.se

Behöver du hjälp med din lokal?
Hallunda Centrum ägs och förvaltas av fastighetsbolaget Sterner Stenhus Fastigheter AB

Intresserad av att hyra lokal?
Det strategiska läget och det stora befolkningsunderlaget är en ypperlig
anledning till att etablera sig i Hallunda Centrum. Hallunda Centrum
kombinerar ett intressant butiksutbud och en väl utbyggd samhällsservice.
Just nu står handelsplatsen inför en spännande utveckling mot en mer
stadsmässig karaktär med tydligare identitet. Utvecklingen handlar bland
annat om att skapa ett ljusare och tryggare centrum med ännu mer liv och rörelse.

Nu finns det möjlighet att hyra lokaler från ca. 500- 1300 kvm.